Tot stand komen van overeenkomst

De afbeeldingen van de producten in de WebShop moeten niet gezien worden als een bindend aanbod, maar als een uitnodiging tot bestelling.

Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.

Schrijffouten zijn voorbehouden.

Door te klikken op de knop “Betalen” in de afsluitende stap van de bestelprocedure doet u een rechtsgeldige bestelling.

De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat wij uw bestelling door middel van een orderbevestiging per E-mail bevestigen.

Tekst van Overeenkomst

De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen.

U kunt de Algemene Voorwaarden op elk gewenst tijdstip op deze pagina inzien en lokaal opslaan. De concrete bestelgegevens, evenals een link naar de actuele Algemene Voorwaarden worden u per E-mail toegezonden.