De vrijwaring geschiedt volgens de wettelijke bepalingen. Bij alle defecten die optreden tijdens de wettelijke garantietermijn van 1 jaar na levering bezit u het juridische recht op vergoeding (naar keuze: verhelpen van defect of levering van een nieuw product) en indien er juridische voorwaarden van toepassing zijn de wettelijke rechten op vermindering of herroeping en schadevergoeding.